Persondatapolitik Bagsværd City A/S, Ejendomsselskabet Bygaden ApS og koncernforbundne selskaber

 

Behandling af personoplysninger når du udfylder skema på vores hjemmeside når du ønsker at leje en garage eller p-plads hos os

Når du udfylder bookingformularen på hjemmesiden registrerer vi din e-mail-adresse, dit navn, din adresse og telefonoplysninger, samt evt. registreringsnummer for at kunne udarbejde lejekontrakt til dig.
Vi behandler de nævnte oplysninger på baggrund af det samtykke som du afgiver i skemaet. Samtidigt giver du samtykke til at korrespondance vedr. lejemålet foregår elektronisk. Du er således forpligtet til at give os besked, såfremt du skifter e-mailadresse eller telefonnummer.
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.
Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine data til vores databehandlere. Dette er for eksempel tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør eller vores revisor. I de ejendomme, hvor ejerforeningerne eller ejendommens administrator kræver oplysninger som lejerne og evt. lejekontrakterne udleveres disse, således at administrator eller vicevært har mulighed for at kontakte dig om nødvendigt.
Som udgangspunkt opbevarer og behandler vi kun dine personoplysninger så længe du er lejer hos os. Dog henstår oplysningerne i vores økonomisystem i 5 år efter det år du fraflytter af hensyn til Skat og revision.

Dine rettigheder

Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger vi opbevarer og behandler der vedrører dig.

Cookies

Vi bruger ikke cookies og lignende teknologier på vores hjemmeside.

Henvendelse

Al henvendelse om vores opbevaring af personoplysninger skal ske til mcp@bygaden.dk eller på telefon 44-360047