Priser pr. måned

Lukket garage – 1.200 kr.

Betingelser

Alle p-pladser udlejes med 11 måneders uopsigelighed og efterfølgende 1 måneders opsigelsesvarsel. Der betales 3 måneders depositum ved lejestart.

Garagenummeroversigt

Udlejningsgarager.

Private garager.

Oversigtskort:

Tegningen er ikke målfast.